માતૃત્વને સમર્પિત સૌ પ્રથમ ગુજરાતી વેબસાઈટ

વધુ વાંચતા લેખો

Image Description

શિશુને નવડાવવા માટેની વસ્તુઓ

સામાન્યતઃ બાથ ટોયઝ કે નહાતી વખતે ૨મવા માટેના ૨મકડાં ૪ થી ૬ માસ ૫છી વધુ ઉ૫યોગી છે. શરૂઆતના માસમાં બાળક તેનો ઉ૫યોગ કરી શકતું નથી કે આનંદ લઈ શકતું નથી.૨કમડાં લીસ્સી સપાટીના અને પાણીમાં તરી શકે તેવા ઓછા વજનના હોવા જરૂ૨ી છે. આ ૨કમડા બાળકને ૫સંદ ૫ડે તે તેવા મૂળભૂત રંગના હોય તે ૫ણ જરૂરી છે.

Image Description

મોટા સંતાનને તૈયાર કરવું

ભાઈ બહેન સાથે બાળકનો એક અનોખો અને હૂંફાળો સંબંધ હોય છે. અને આ સ્નેહતંતુ જીવન ૫ર્યંત ચાલુ ૨હે છે. પરંતુ, નાના બાળકો ખાસ કરીને ૫ વર્ષની નાની વયના બાળકો માટે નવા ભાઈ કે બ્હેનનું આગમન આશ્ચર્ય સાથે પોતાનું કદ લાડકોડ, સ્નેહ કે ચીજ વસ્તુ છીનવાઈ જવાનો બિન જરૂરી એવો ભય જન્માવે છે.

Image Description

નિઃસંતાનપણાના કારણો

પૃથ્વી પર સજીવો વિવિધ કાર્ય કરે છે. આમાંનુ એક કાર્ય એટલે પોતાનો વંશવેલો ટકાવી રાખવા સંતાન પેદા કરવુ કે પ્રજોત્પતિ. આને સામાન્ય વૈજ્ઞાનિક રીતે પુખ્ત વયના સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે બનતી એક પ્રાકૃતિક- જૈવિક ક્રિયા કહી શકાય. પરંતુ આ પ્રક્રિયા સરળ નથી અને દરેક મિલનનું અંતિમ પરિણામ પણ સંતાન ઉત્પતિ નથી.

Image Description

IVF અને ટેસ્ટટ્યૂબ બેબી

નિઃસંતાનપણાની સારવારમાં ટેસ્ટટ્યુબ બેબી સારવારે અનેક દંપતિને ઘેર શેર માટીની ખોટ ભાંગી છે. ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી પધ્ધતિ આજે પહેલાના સમય ના 10 થી 12 ટકા ના સફળતા અંકને બદલે વધીને અંદાજે 50 ટકા થી વધુ કિસ્સામાં સફળ થાય છે.

Image Description

બાળકો માટેનો ખોરાક

બાળકને શું ખવડાવવુ ડોક્ટર ...?!!</strong>લગભગ દરેક બાળ રોગ નિષ્ણાંત ને 50% થી વધુ માતાનો રોજબરોજ પૂછાતો સવાલ છે સાહેબ મારા બાળકને શું ખવડાવુ કે તે ખૂબ સરસ તંદુરસ્ત રહે... અને પછી અનેક સલાહો અને થોડી દવાઓ લખવા સાહેબને ઘણી વાર મજબૂર કરવામાં પણ આ મમ્મીની લાગણી કામ કરી જતી હોય છે

Image Description

સ્તનપાનની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ

સ્તનપાન નવજાત શિશુની મુખ્ય આવશ્યકતા છે. નવજાત શિશુને પ્રથમ છ માસ માત્ર સ્તન પાન જ કરાવવુ જોઈએ. ઉપર થી આ સિવાય કોઈ પણ અન્ય પદાર્થ કે વસ્તુ કે પાણી પણ ન આપવા જોઈએ. વળી પ્રથમ બે વર્ષમાં શિશુનો શારીરીક અને ખાસ કરી માનસિક વિકાસ પણ ખૂબ ઝડપી રીતે થશે.

ઉપયોગી વિડિઓ