• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

કઈ ટુથપેસ્ટ સારી ?

ટીવી  કે અન્ય મીડિયા પર જુદીજુદી ઘણી બધી ટુથપેસ્ટની  જાહેરાતો (લગભગ બધી ગેરમાર્ગે દોરતી) ચાલુ જ હોય છે. લોકો મુંઝાય છે, કોની વાપરવી ?. સારવાર પૂરી થયા પછી દર ચોથો દર્દી જતાજતા છેલ્લી મુંઝવણ દુર કરવા પૂછી બેસે , સાહેબ, કઈ ટુથપેસ્ટ સારી?

 
 

જોડીયા સંતાનો વિશે (ભાગ 1 )

જોડીયા સંતાનો થવાનો દર કંઈક અંશે ઈ.સ. 1970 થી વધેલો જોવા મળે છે. આ માટે કેટલાક કારણો જોવા મળેલા છે જેમાં નિઃસંતાન દંપતિઓની સંતોત્પ્તિ માટે ની સારવારમાં વપરાતી દવાઓ- મોટી ઉંમરે માતૃત્વ ધારણ કરવુ-સંતાન પ્રાપ્તિની વિવિધ ટેકનીકો વિ.ને ગણાય છે.

જોડીયા શિશુને મુખ્યત્વે બે પ્રકારમાં વહેંચી શકાય છે

 

શિશુને નવડાવવા માટેની વસ્તુઓ

બાથ ટબ (Bath Tub)

  1. શરૂઆતના ૧૦ દિવસ બાદ નાળ (Umbillical Cord) ખરે ૫ડે ૫છી બાળકને ટબમાં પાણીથી નવડાવી શકાય છે, જે તેને આનંદિત કરે છે.
  2. આ માટે માર્કેટમાં બેબી ટયુબ, બાથ ટબ વીથ સીટ, બેબીટબ વીથ મેટે્રસ અને અન્ય સુવિધા સાથે મળે છે.
 

સિઝેરીયન પ્રસુતિ

પ્રસુતિ(ડીલીવરી) એક સહજ કુદરતી ક્રિયા હોવા છતા તેમાં ઘણી આંટી ઘૂટી સામેલ છે. ઘણી વાર આ ક્રિયા સહજ કુદરતી રીતે થઈ શકે તેવુ ન હોય કે શિશુને કે માતાને જોખમ હોય તો તબીબી નિષ્ણાતો શિશુને માતાના પેટ અને બાદમાં ગર્ભાશય પર કાપો મૂકીને એક શસ્ત્ર ક્રિયા દ્વારા બાહર કાઢે છે. આ ક્રિયા- ઓપરેશન ને સીઝેરીયન સેક્શન કહે છે.

 
માતૃત્વ અને શિશુ સંભાળની ઉપયોગી માહિતી તમારા મૈલબોક્ષ માં મેળવો.
ન્યુઝ્લેટર સબસ્ક્રાઇબ કરો.Receive HTML?

પ્રસુતિની ડ્યુ ડેઈટ

છેલ્લા માસિકની તારીખ

પ્રસુતિની આશરે તારીખ

જીવનની અલૌકિક ઘટના

khantry design

પુસ્તક સ્વરૂપે

A good book in Gujarati for parents and would be parents

રસીઓ અને રસીકરણ વિશે જાણો

http://www.bal-rasikaran.com